Terug naar ons inzetgebied van 28 april t/m 8 mei.

Het bestuur van WML heeft na uitvoerig overleg met onze vrienden en partners in Libanon besloten om de dit voorjaar geplande groepsreis te laten doorgaan. Via de mail, onze facebook pagina en onze website, houden wij u op de hoogte over de datum van de info bijeenkomst. En de datum voor de reünie van de 2019 reis.

Inschrijf/boekingsformulier voor de 16e terugkeerreis naar ons voormalige inzetgebied in Zuid Libanon

11 daagse vliegreis reissom €1986 met een marge van €100 naar boven of onder deze prijs p.p. 

Inschrijf/boekingsformulier voor de themareis 15 jaar WML:
Met Stichting Weerzien met Libanon van 26 april t/m 6 mei 2020 (12 dagen 11 nachten).

Let op! Dit inschrijf/boekingsformulier is een voorlopige versie.
Na bekend worden van definitieve data en volledig programma ontvangt u via de mail een update.

Definitieve boeking heeft voorrang, voorinschrijving vervalt indien deze op 1 december 2019 niet is omgezet naar een definitieve boeking..
Gelieve een aantal in te voeren tussen 1 - 10
Eerst de naam van de hoofdboeker, vervolgens meereizenden.
Indien niet gelijk, ook van meereizenden.
Enkel hoofdboeker
E-mailadres: Belangrijke groepsmails worden naar dit adres verzonden en zijn voor alle deelnemers zichtbaar, m.u.v. individuele/persoonlijke mails.
Enkel van toepassing indien afwijkend van het hoofdadres
Indien van toepassing ook voor meereizenden invullen.
Indien van toepassing ook voor meereizenden invullen. Laatst genoten rang ten tijde van uw uitzending.
Indien van toepassing ook voor meereizenden invullen.
Dit nummer wordt aan iedere deelnemer kenbaar gemaakt om veiligheidsredenen.
(1) geslacht: (2) achternaam (volgens Paspoort) (3) Voornaam (volgens Paspoort) (4) Geboorte datum (5) paspoort nummer (6) geldig tot: (paspoort moet bij terugkomst nog 6 mnd. geldig zijn)
Diëten, fysieke beperkingen, Mentale verwerkingsproblematiek, behandel instituut, behandeling specialist.
Naam opleiding/cursus en geldigheids datum.
Definitieve prijs volgt na bekend worden vlieg/hotel tarieven en toeslagen 2020
Indien ik ingedeeld wordt op basis van een tweepersoonskamer, deel ik mijn kamer bij voorkeur met reisgenoot?( hieronder naam invullen en deze is hiervan op de hoogte en akkoord)
Samen met de boeking ontvangen wij uw ingescande paspoort (pagina met foto, uw BSN nr. dient onleesbaar gemaakt te zijn) en een ingescande pasfoto met uw naam:
Wij ontvangen van u graag 5 foto's ten tijde van uw missie.(indien mogelijk minimaal 2 met lokale bevolking en minimaal 1 met blauwe baret) met beschrijving.:
Wij ontvangen van u graag uw 3 favoriete muzieknummers ten tijde van uw uitzending.
Wat is uw confectiemaat voor de te verstrekken Polo (verstrekking onder voorbehoud van voldoende sponsor bijdragen)
Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze activiteiten en reizen.
U gaat pas dan over tot betalen wanneer u hiertoe wordt verzocht. Na bekend worden van het aantal deelnemers ontvangt u van ons een mail met het door u te betalen bedrag. Daarna volgt u de betalingsprocedure zoals hieronder beschreven,
Wij ontvangen van u een scan van de door uw bank goedgekeurde/uitgevoerde betaalopdracht aan: STICHTING WEERZIEN MET LIBANON NL 97 INGB 0007578048 onder vermelding van uw naam (Hoofdboeker) en vermelding: Libanonreis WML 26 april tm 6 mei 2020. U ontvangt een bevestiging na ontvangst van de gevraagde reissom via uw mail.
Denk aan de afmetingen van de te uploaden foto's en vermeld een onderschrift met uw naam en datum en wat we zien.
WML vraagt u om in een Word document de reden van uw terugkeerreis, uw beleving van uw uitzending en uw verwachtingen van de reis te verwoorden. Wij bewaren uw verhalen zorgvuldig. wij maken uw verhalen zonder uw toestemming niet openbaar.
de met een* gemarkeerde velden zijn verplicht, de overige vragen zijn optioneel