Het weeshuis in Tibnin, de ontstaansgeschiedenis

Adjudant b.d. Matje van de Laar schrijft hieronder over het ontstaan van het nog steeds bestaande weeshuis van Tibnin, dat werd gebouwd door dezelfde Nederlandse genisten (destijds gevestigd bij Al Yatun, Post 7-16). Al sinds de eerste terugkeerreis van de Stichting Weerzien met Libanon (WML) in 2005 wordt dit in 1980 gebouwde weeshuis in Tibnin bezocht. Hier wonen meisjes in de leeftijd van 4 tot 17 jaar die grotendeels uit het voormalige inzetgebied van de Nederlandse Unifillers komen. Ook in mei van dit jaar waren we tijdens de terugkeerreis met onze groep veteranen, partners en kinderen op bezoek bij de kleine dames. Er werden cadeaus uitgedeeld en het was weer een happening met zang en dans, soms wat onwennig maar het is altijd goed om te zien dat er nog steeds goed voor deze weesmeisjes wordt gezorgd.

Door adjudant b.d. Matje van de Laar

Volgend jaar ga ik van vrijdag 28 april tot en met maandag 8 mei 2017 met een door de stichting Weerzien met Libanon (WML) georganiseerde reis naar Libanon. We gaan ook het inzetgebied in en bezoeken, onder andere Haris, Al Yatun, Naqoura, Tibnin en nog veel meer. We gaan het weeshuis in Tibnin (IrishBatt) dat met behulp van Nederlandse donaties gebouwd is bezoeken. Het (oude) weeshuis is in de tweede helft van 1979 door Nederlandse genisten ontdekt.

WML heeft mij gevraagd (omdat ik genist ben) of ik de geschiedenis van hoe dit weeshuis tot stand is gekomen wil uitzoeken en wat de bijdrage van de Nederlandse genisten was.

Tijdlijn:

 • Het was een weeshuis. Een 22-jarige Oostenrijkse verpleegster (Bernadette) had zich over de wezen en halfwezen ontfermd; slachtoffers van de toestand in Libanon. In de buitenlucht werd gekookt en sanitaire voorzieningen waren nauwelijks aanwezig.
 • Zij meldden dit bij hun pelotonscommandant, de toenmalige kapitein Jacob van den Ouden, en deze is met de aalmoezenier gaan kijken.
 • De pelotonscommandant en onze aalmoezenier onderzochten de lokale situatie en namen de beslissing dat er iets aan deze erbarmelijke omstandigheden moest gebeuren. De aal vertelde over deze situatie aan iedereen van Dutchbatt die het maar wilde horen. Hier moest immers wat aan gedaan worden.
 • Het geniepeloton begon in hun schaarse vrij tijd, meestal ‘s zondags, met het opknappen van het weeshuis. Dutchbatt zorgt voor de watervoorziening en Dutchbatt-artsen verleende medische zorg c.q. behandeling.
 • De aalmoezenier startte een campagne om geld in te zamelen voor het weeshuis in Tibnin.
 • De initiatiefnemers (aalmoezenier en geniepeloton) rouleerden naar Nederland, maar hun opvolgers gingen verder met de campagne en de werkzaamheden.
 • De aalmoezenier, Cees Querelle zette de campagne om geld in te zamelen voort. Noodzakelijke behoeften werden gekocht zoals bedden, dekens, tafels, stoelen en dat soort dingen.
 • Het weeshuis in Tibnin bevond zich in het gebied van Irishbatt en de Ieren droegen hun steentje bij in de vorm van dagelijkse voedselvoorziening.
 • Aalmoezenier Joop Ruyter arriveert en zet de campagne voort om geld in te zamelen voor het weeshuis Tibnin. Hij attendeerde iedereen wederom op de schrijnende toestand van de oorlogsslachtoffertjes en ontketende een lawine van reacties.
 • De veldpostgroep start een financiële campagne voor het weeshuis door het uitdelen van een speciale envelop ter gelegenheid van de eenjarige aanwezigheid van DutchBatt, die leverde fl. 5.300 op.
 • Aalmoezenier Joop Ruyter rouleert en draagt fl. 12.000 over aan aalmoezenier Jan Granneman die arriveert.
 • De aalmoezenier en het geniepeloton beginnen te begrijpen dat de locatie te klein voor de aanwezige wezen is en op den duur onhoudbaar. Ze besloten te stoppen met de renovatie van het oude weeshuis.
 • De aalmoezenier start het initiatief om grond in de omgeving te kopen om een groter weeshuis te kunnen bouwen.
 • De bisschop in Beiroet stuurt Père Osseirad; hij is verantwoordelijk voor het oplossen van de problemen van Libanese weeskinderen.
 • Elke vrijdag kwam hij met zijn VW-transporter het weeshuis bezoeken. Hij spreekt Frans en gebroken Engels, zodat hij kon communiceren met aalmoezenier Jan Granneman. Deze was zeer behulpzaam om ‘Libanese’ problemen op te lossen.
linksonder aalmoezenier Jan Granneman in het midden Père Osseirad.
 • Er werd grond gekocht en de bouw van het nieuwe weeshuis begint. De planning is op dat moment dat het weeshuis in november 1980 gereed zou zijn.
 • Genisten helpen bij het bouwrijp maken van het terrein voor het nieuwe weeshuis door met hun bouwmachines de kelder uit te graven.
 • Door de vroeg inkomende regen en het winterseizoen was het niet mogelijk om op tijd klaar te zijn, de septic tank kon niet worden geplaatst.
 • Ze moeten wachten tot het voorjaar om met het werk door te kunnen gaan. Begin voorjaar 1981 gaan de werkzaamheden voor het weeshuis Tibnin verder.
 • In april 1981 wordt het weeshuis Tibnin geopend door aalmoezenier Jan Granneman. Granneman draagt het weeshuis over aan Foyer de la Provence; een Libanese stichting van christenen die zich vele jaren het lot van de weeskinderen aantrekt. De aalmoezenier kwam voor de opening speciaal over uit Nederland.
 • De zichtbaar ontroerde Bernadette benadrukte in haar dankwoord het feit dat de kinderen nu eindelijk een eigen huis hebben en niet langer afhankelijk zijn van de nukken van huiseigenaren, die hen meermaals dwongen te verhuizen.
 • Aalmoezenier Jan Granneman sprak dan ook de hoop uit dat UNIFIL na jaren van peacekeeping haar zaak zal kunnen volbrengen. Dit weeshuis zal dan als een tastbare herinnering aan de Nederlandse inzet achterblijven. Enthousiast treden de weesjes hun nieuwe tehuis binnen.
De eerste maaltijd in het nieuwe weeshuis, midden Bernadette
 • Na de overdracht wordt de fondsenwerving voor het weeshuis Tibnin gestopt.
 • In mei 2017 hebben UNIFIL-genieveteranen Matje van de Laar, William Koolmees en Piet Cuperus tijdens hun bezoek aan Libanon namens het Regiment Genietroepen aan een wand in het weeshuis een plaquette bevestigd.
 • Het was immers de genie, met behulp van de aalmoezeniers, die dit allemaal primair tot stand hebben gebracht.
 • In maart 2017 heeft Matje van de Laar (zie regimentsmagazine GENIST 2017 nummer 2), in en rondom het Geniemuseum te Vught een reünie georganiseerd voor alle kaderleden van de genie die onder de UNIFIL-vlag in Libanon gediend hebben.
 • Tijdens deze reünie heeft hij geld ingezameld om dat in naam van het regiment tijdens het bezoek aan het weeshuis Tibnin te overhandigen. Het bijeengebrachte bedrag was $250 Amerikaanse dollar.

Bronnen:

 1. Diverse edities van Dubbel Vier; het bataljonsweekblad van 44 Painfbat JWF.
 2. Briefwisseling met aalmoezenier emeritus Jan Granneman.
 3. Het boek, Blauwe baretten tussen twee vuren in Libanon.
 4. Website Weerzien met Libanon

Chronologie:

JaarMaand 
  1979  MedioGenisten ontdekken in Tibnin een huis waar ongeveer 20 kinderen op een vloer van 4 x 5 meter slapen. In de buitenlucht werd gekookt en sanitaire voorzieningen waren er nauwelijks.
  1979  3e kwartaalDe genisten informeerden aalmoezenier Cees Querelle en gingen gezamenlijk poolshoogte nemen. Ze namen het besluit dat hier iets aan gedaan moest worden.
19793e kwartaalAalmoezenier Kees Querelle start de actie ‘Weeshuis Tibnin’ en begint geld in te zamelen.
19793e kwartaalGenisten starten (op hun vrije zondagmiddag) met het weeshuis te renoveren
19793e kwartaalNoodzakelijke levensbehoeften worden aangeschaft zoals bedden, dekens, tafels en stoelen en dergelijke.
19793e kwartaalTibnin ligt in door IrishBatt gecontroleerd gebied en de Ieren dragen hun steentje bij in de vorm van dagelijkse voedselvoorziening.
19793e kwartaalGenie zorgt voor de watervoorziening. De BHP-artsen zorgen voor de geneeskundige behandeling/verzorging
  1979  OktoberDe initiatiefnemers (aalmoezenier en genisten) roteren maar hun opvolgers zetten de actie voort. Aalmoezenier Joop Ruyter arriveert en blijft geld voor het weeshuis inzamelen.
1980MaartVeldpostgroep start financiële actie voor het weeshuis door uitgave van een speciale enveloppe ter gelegenheid eenjarig bestaan DutchBatt
1980AprilAalmoezenier Jan Granneman arriveert, fl. 12.000 in kas.
  1980  AprilMen begint in te zien dat de behuizing veel te klein is en op de duur onhoudbaar. Initiatief gestart om ergens in de buurt grond te kopen en een groter weeshuis te bouwen.
  1980  MeiGrond is aangekocht en er wordt met de bouw van een nieuw weeshuis, aangevangen, planning november 1980 klaar. De genisten helpen met het bouwrijp maken van het nieuwe weeshuis, onder andere door het uitgraven van de kelder met hun bouwmachines
  1980  NovemberMede door het vroeg invallende regenseizoen c.q. winter kan de septic tank niet gestort worden en men moet op het voorjaar wachten voor men verder kan gaan met de werkzaamheden.
1981MaartWerkzaamheden worden hervat.
  1981  AprilWeeshuis Tibnin geopend en overgedragen aan ‘Foyer de la Provence’ door aalmoezenier Jan Granneman die hiervoor speciaal uit Nederland was overgekomen
1981MeiInzamelingsactie ‘Weeshuis Tibnin’ gestopt.

Aalmoezeniers die aan het project weeshuis Tibnin verbonden waren:

 • Querelle, C.J.P. (1928) : van 10-03-1979 t/m 30-10-1979 ;
 • Ruyter, J.L. (1934): van 18-10-1979 t/m 01-05-1980;
 • Granneman, J.M.G. (1941): van 21-04-1980 t/m 25-11-1980.

Overzicht kaderleden van het wapen der Genie die onder de UNIFIL-vlag (1979-1985) in Libanon gediend hebben

           
 PCOPC GPC GPC HQ UNIFIL Naqoura 
 
 J.W. van den Ouden (Jacob) F. Kater (Fred) G.A.M. Donders (Ger) G.H. Jansen (Gerard) J.M. Cheriex (Joep) 
10-03-197916-12-197910-03-197921-11-197927-02-197911-12-197910-03-197916-12-197910-03-197921-11-1979
 
 J.C. Bus (Hans) U H.L.C. Brekelmans (Harrie) B. de Roode (Bertus) J.M. de Kleine (Jack) M.P. Dekker (Mees) 
08-12-197920-06-198014-11-197904-06-198008-12-197904-06-198003-12-197913-07-198014-11-197913-06-1980
 
 H.R.O. Schlüter (Richard) Z. Brinkman (Zeger) A.W. de Vries (Ton) M.A.M. van de Laar (Matje) U C.B.G. Kuilder (Cas) 
12-06-198019-12-198025-05-198025-11-198028-05-198019-11-198003-07-198028-01-198128-05-198005-12-1980
 
 M.F.P. van den Broek (Marcel) H.J.P. Grisel (Harrie) J.H.H.T. Riepe (Hans) H.J.P. Schreuder (Henk) L.P.A.J. Tijssen (Leo) 
11-12-198003-06-198119-11-198027-05-198119-11-198005-08-198121-01-198105-08-198119-11-198022-05-1981
 
 C.M. Willems (Charles) U K.R. Donze (Karel) U J.F. Hugens (Jo) F.J. Eskens (Fred) B.H. van der Molen (Bernhard) 
26-05-198102-12-198129-07-198127-01-198229-07-198127-01-198225-11-198126-05-198215-05-198108-12-1981
 
 D.G. Stallinga (Douwe) A.H.J. van de Ven (Ad) U H.J.G.M. Ritzen (Ron J. de Meester (Jan) J.C. Bus (Hans) 
25-11-198126-05-198220-01-198204-08-198220-01-198204-08-198226-05-198102-12-198125-11-198101-06-1982
 
 T.H.A. van Kauuwen (Theo) C.E. Maas (Chris) U J.G.M. Bots (Hans) J.M.M. van de Weijer (Jan) W.A. van Gilst (Willem) 
19-05-198224-11-198228-07-198226-01-198328-07-198226-01-198319-05-198224-11-198219-05-198228-11-1982
 
 R.E. van den Brink (Ruud) M.D.T. van Bree (Martin) R. Hoekstra (Ron) H.W.H. Donckers (Hub) D. Langelaar (Dick) 
17-11-198201-06-198319-01-198327-07-198319-01-198327-07-198317-11-198201-06-198317-11-198210-06-1983
 
 K.J. Kuiper (Jon) U H.J. Schuurs (Henk) J.M.C. Hendriks (Jan) S.J.S. de Wit (Stef)   
27-05-198320-10-198320-07-198320-10-198320-07-198320-10-198327-05-198320-10-1983  
              

Noot: Henk Schreuder heeft de OPC-functie tussen 27-05-1981 en 29-07-1981 waargenomen.

             
 Aggregaat-monteurs VanTot Diversen 44 Painfbat JWF VanTot Functie 
 J. Paauwe (Jan)10-03-197907-12-1979 R.N. Bakker (Ruud) 27-02-197916-12-1979 Kwartiermaker – gpc – wavo 
 U R. Plokker (Ron)25-03-198130-09-1981 H. Hoeve (Henk) 25-09-197923-01-1980 Boven de sterkte 
 R.J. Visser (Rob)23-09-198124-03-1982 U J. Brugts. J. (Jan) 24-09-198001-04-1981 CSM Staf cie Haris 
 G.T. Rikken (Gerard)17-03-8229-09-1982 UJ.W. Straten (Jos) 25-11-198126-05-1982 Toegevoegd S3 
 F.M.M. Akkermans (Frans)22-09-198230-03-1983 A.J.G.M. Odenkirchen (Andre) 25-11-198126-05-1982 Bataljons wapenhersteller 
 D. Latumahina (Dennis)23-03-198320-10-1983 U F.A.L. Hoeberigs, Frans 17-03-198229-09-1982 TD plv C Herstelpeloton Haris 
 W.P.J.M. Krijnen (Ruud)10-11-198302-05-1984 W. Dijkstra (Willem) 23-03-198329-10-1983 CSM Staf cie Haris 
 F. van Bruxvoort (Fred)18-04-198424-10-1984 J.H.A. Verhoeve (Jo) 20-07-198320-10-1983 Bataljons voorlichter 
 P.W. Aalbersberg (Poul)17-10-198424-04-1985 A. Ooms (Aad) 17-10-198424-04-1985 Lnt alg/onh gp DIC III 
 S. Veenstra (Sake)17-04-198524-10-1985 U A.J.A. Ubeda (Dries) 17-04-198524-10-1985 Lnt alg/onh gp DIC IV 
Inmiddels overleden
U J.G.M. Bots (Hans)
U H.L.C. Brekelmans (Harrie)
U U J. Brugts. J. (Jan)
U K.R. Donze (Karel)
U F.A.L. Hoeberigs, Frans
U J.F. Hugens (Jo)
U C.B.G. Kuilder (Kas)
U R. Plokker (Ron)
U H.J.G.M. Ritzen (Ron)
U H.J. Schuurs (Henk)
U J.W. Straten (Jos)

© Opgemaakt door Aooi b.d. M.A.M. (Matje) van de Laar 54.05.06.301                          Stand: 1-feb-2023

Lebanon, I remember every day and every moment, and I am proud to have served you. .لبنان، اذكر كل يوم وكل دقيقة، وانا فخور جدا بخدمتك

Deel dit bericht