HET WEESHUIS VAN TIBNIN,DE TROTS EN TROETELKIND VAN HET NEDERLANDSE BATALJON

April 1981 opening en overdracht van het weeshuis met unieke foto’s

In april 1981 vond de opening plaats van het nieuwe weeshuis dat overgedragen werd aan de Libanese stichting ‘Foyer de la Providence’, die zich inzet voor het lot van weeskinderen in Zuid-Libanon. Er waren afgevaardigden van het bataljon, de burgemeester van Haris, de Muchtars van Tibnin en de Nederlandse ambassadeur in Libanon, mr. A.H. Croin, die een van de ondersteuners van het project is. Aalmoezenier Granneman, die eerder was geroteerd, kwam speciaal uit Nederland voor de opening. Het weeshuis wordt draaiende gehouden door een klein groepje toegewijde vrouwen van verschillende nationaliteiten.

Met dank aan de maker van de foto’s in dit bericht Wil looijestijn monteur bij TD Haris april t/m sept 1981

Tijdens de opening en tevens overdrachtsceremonie werden er diverse toespraken gehouden door o.a. waarnemend bataljonscommandant majoor WH Bruil de muchtar van Tibnin en weeshuis leidster Bernadette die haar emotionele dankwoord richtte aan de mannen van het Nederlandse bataljon en hun thuisfront.

Voordat de opening van het weeshuis werd verricht door de jongste bewoonster met het openen van de deur was het de beurt aan aalmoezenier Jan Granneman hij sprak in zijn toespraak de volgende woorden.

‘In dit Bijbelse land heeft de Heer ooit gezegd:

“Wat ge de Minsten Mijner hebt gedaan, dat hebt ge voor Mij gedaan”. Het minste, wat wij een kind gunnen is het hebben van een stel goede ouders. Dat moeten deze twintig weeskinderen missen. ‘Er zijn echter enkele zeer toegewijde leidsters gevonden, afkomstig uit verschillende landen, die de taak van de ouders hebben overgenomen en ik ben blij dat we het hen door dit huis te geven mogelijk hebben gemaakt hun taak goed ten uitvoer te brengen.’

Een bezoek aan het weeshuis is vanaf 2005 met regelmaat een vast onderdeel tijdens onze jaarlijkse terugkeerreizen zo houden wij de band met het weeshuis en de meereizende veteranen van Dutchbatt/Dic uit de periode 1979 t/m 1985 in stand.

Lebanon, I remember every day and every moment, and I am proud to have served you. .لبنان، اذكر كل يوم وكل دقيقة، وانا فخور جدا بخدمتك

Deel dit bericht