INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE WML TERUGKEERREIS 2023

WIE GAAT ER MEE!

Hierbij een update over de aanstaande WML-terugkeerreis 2023. Momenteel ben ik in Libanon om o.a. voorbereidingen te treffen voor deze reis.

Aan het reisprogramma wordt druk gewerkt, buiten het vaste programma in het zuiden zijn er verassende nieuwe onderdelen en bestemmingen. Waarover spoedig meer.

Er is contact met al onze partners in Libanon o.a. de hotels de vervoersonderneming UNIFIL Naqoura en de nieuwe defensieattaché.

Ik ben ook in ons voormalige inzetgebied geweest om te kijken of onze voormalige posten er nog zijn en heb met onze contactpersonen gesproken. Ze kijken uit naar onze komst.

WML is tot de conclusie gekomen dat ondanks de slechte economische en instabiele politieke situatie de komende reis van 28 april t/m 8 mei 2023 doorgaat.

De 35 vóórinschrijvers van de eerder geannuleerde reizen 20/21 hebben gisteren het definitieve boekingsformulier ontvangen. zij hebben voorrang tot de inschrijving sluit of is omgezet naar definitief.

Het definitieve boekingsformulier is geactiveerd: Boek nu

Het is ook via onze Facebook pagina te vinden. Meer info nodig, mail naar info@weerzienmetlibanon.nl

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van WML

LIBANON HET LAAT JE NOOIT MEER LOS

(Reisverslag reis 2012 van Mia van ’t Riet)

Drie keer op rij ben ik mee geweest als legerpredikant met een terugkeerreis van Libanon Veteranen.  De reis gaat uit van de stichting ‘Weerzien met Libanon’ en de veiligheid van deze reis voor de mensen staat voorop.

De eerste drie dagen van de reis staan in het teken van het bezoeken van de posten waar de Unifil veteranen gezeten hebben in de jaren 1979-1985. Alles wordt eraan gedaan dat iedere veteraan zijn oude post terugziet.

In Memoriam

Lieve Mia, jouw reis is nu begonnen, wij kunnen je niet begeleiden zoals jij ons op onze terugkeerreizen begeleide maar wéét dat je voor ons een grote steun bent geweest op reis maar ook daarna. Wij brengen jou een eresaluut en reizen in gedachten met je mee…Vaarwel, kameraad!

De familie en vrienden wensen wij veel sterkte.

Chris Laarhoven

Namens het bestuur van Stichting Weerzien met Libanon.

DEFENSIE GAAT TERUGKEERREIZEN ORGANISEREN

 

Defensie gaat terugkeerreizen organiseren voor Dutchbat III-veteranen en hun thuisfront.

Defensie gaat voor deze groep veteranen terugkeerreizen naar Srebrenica organiseren. Daarbij zorgt ze voor passende begeleiding en neemt ze de financiering voor haar rekening. Uit onderzoek blijkt dat zo’n reis het best in kleine groepen kan worden uitgevoerd. De minister wil de terugkeerreizen vanaf 2022 laten plaatsvinden.

Onderzoek Dutchbat III

Hoewel bijna tachtig procent de kwaliteit van leven een voldoende geeft, ondervindt ongeveer een op de drie Dutchbatveteranen lichamelijke en psychische klachten. Dat blijkt uit het onderzoek Focus op Dutchbat III dat in opdracht van het ministerie van Defensie is uitgevoerd. Veel Dutchbatters voelen zich nog altijd door hun (voormalige) werkgever in de steek gelaten en ervaren een gebrek aan erkenning en waardering.

De begeleidingscommissie onder leiding van Hans Borstlap formuleerde de volgende aanbevelingen n.a.v. het onderzoek. In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister van Defensie Ank Bijleveld op 12 februari toegezegd de aanbevelingen over te nemen.

  1. Vermijd als regering en parlement een te rooskleurige voorstelling van zaken bij de besluitvorming over en tijdens de uitvoering van missies, zowel naar de samenleving als naar militairen en hun thuisfront.
  2. Sta als ministerie van Defensie voor je personeel, in het bijzonder wanneer er aantoonbare onjuistheden over hun functioneren in de media naar voren komen en weerspreek die onjuistheden.
  3. Het ministerie en de uitvoerders van het veteranenbeleid moeten voorkomen dat zij tegenstanders worden van de veteraan. Doel is erkenning, waardering en een aanbod aan zorg en ondersteuning dat past bij de individuele vragen en behoeften.
  4. Het Nederlands Veteraneninstituut en het Veteranenloket moeten blijven investeren in meer kennis en bewustzijn onder veteranen en hun netwerk over de mogelijke negatieve gevolgen van uitzending. Zoek ook naar mogelijkheden om ‘zorgmijders’ naar zorg en ondersteuning te geleiden.
  5. Stuur als ministerie van Defensie alle Dutchbat III-veteranen en hun thuisfront een brief met daarin een expliciete uitnodiging aan hen die vanwege de uitzending nog professionele hulp behoeven om contact op te nemen met het Veteranenloket.
  6. Organiseer en faciliteer (ook financieel) een terugkeerreis naar Srebrenica voor Dutchbat III-veteranen en hun thuisfront die daaraan behoefte hebben.

Maak een collectief gebaar met een duidelijke verklaring van Defensie en de regering die tegemoetkomt aan het ervaren gebrek aan erkenning en waardering. Dit moet gepaard gaan met een symbolisch bedrag van 5000 euro voor elke Dutchbat III-veteraan.

Lees het artikel in het BNMO magazine ‘De Kareoler’  

Stichting Weerzien met Libanon organiseert sinds 2005 terugkeerreizen voor Nederlandse Unifil Veteranen en hun naasten naar het voormalige inzetgebied in Zuid Libanon, al dan niet in het kader van verwerkingsproblematiek.
In totaal zijn er tot nu 430 veteranen met aanhang individueel of in groepsverband met ons teruggekeerd.

Chris Laarhoven

WML Kerstwens 2020

WML wenst alle deelnemers, vrienden, vrijwilligers, sponsoren, en begeleiders aan onze terugkeerreizen zowel hier als in Libanon

Hele fijne kerstdagen en een gezond en coronavrij 2021!

نتمنى لجميع أصدقائنا اللبنانيين، ميــلاد مجيــد و عــام سعيــد

Het bestuur van Stichting Weerzien met Libanon

De foto in deze kerstwens werd op 17 december 2018 in het haventje van Tyre gemaakt.