Afscheid van Libanon 2013 (Open Brief)

Met deze laatste open brief nam ik in oktober 2013 afscheid van Libanon en van onze “Oude Website”

“Afwikkelen”

Over enkele dagen is het zover, ik keer samen met Fatima terug naar Libanon, eigenlijk een routine reis, maar deze keer omgeven met sentimenten en emoties.
Nathalia (onze dochter) blijft in Nederland, ik ga terug om de verhuizing af te wikkelen en Fatima gaat terug om het basisexamen inburgering af te leggen bij de Ambassade in Beirut. Ik zal na 8 dagen terugkeren naar Nederland en Fatima moet in Libanon de uitspraak van de Immigratie Dienst afwachten alvorens zij zich bij ons kan voegen.

We hebben er zeven en een half jaar opzitten in het land dat ons individueel en als gezin gevormd heeft.

Net na de moord op president Hariri in 2005 begonnen we met het organiseren van terugkeerreizen, in die periode kwam ook Yasser Arafat te overlijden. Ik was toen in Saida, het leek er wel oorlog. Ook zagen we hoe de Syrische troepen Libanon onder internationale druk moesten verlaten. Indertijd konden we vanwege de oorlog in 2006 tijdelijk geen reizen organiseren, om vervolgens na de oorlog de boel weer op te pakken.

Ook hebben we mooie dingen meegemaakt, zoals de aankomst van de KDC -10 van onze koninklijke luchtmacht vol met geneeskundig materiaal voor het Hiram ziekenhuis, dat hiermee medische hulp levert aan de bewoners van ons voormalige uitzendgebied.

Als ook het initiëren en organiseren van de eerste Nationale dodenherdenking in Libanon i.s.m. met de Nederlandse Ambassade en de Defensie Attache.

Momenteel gaan we bekijken hoe we net als in 2005 vanuit Nederland de terugkeerreizen gestalte kunnen geven, in samenwerking met onze partners en sponsors, het Veteranen Instituut ´Checkpoint´ de ´BNMO´ en de ´Basis´.

Enkele zaken staan reeds in de steigers, namelijk de aankomende terugkeerreis in  mei met speciale dodenherdenking in Tyre, een grote reünie van terugkeerreizigers (later in 2014), waar ik een groot gedeelte van de 400 Veteranen met aanhang die deelgenomen hebben aan deze reizen hoop terug te zien.

Voor verdere berichtgeving uit Libanon heb ik Fatima bereidt gevonden als speciale correspondent op te treden. Zij zal bewapend met camera en memorecorder blijven berichten vanuit Tyre en omstreken, deze belevenissen zijn te volgen via de blog op www.weerzien-met-libanon.nl

Rest mij nog af te sluiten met de woorden van de Aalmoezenier P.H. Raaymaakers die hij bij zijn afscheid van Libanon in de ´Dubbel Vier´ van 23 Jan. 1982 (03-46) schreef.

Vaarwel nu, Libanon

Ik heb stierlijk van je gebaald

En mateloos van je genoten……..

Chris Laarhoven

Deel dit bericht