DEFENSIE GAAT TERUGKEERREIZEN ORGANISEREN

 

Defensie gaat terugkeerreizen organiseren voor Dutchbat III-veteranen en hun thuisfront.

Defensie gaat voor deze groep veteranen terugkeerreizen naar Srebrenica organiseren. Daarbij zorgt ze voor passende begeleiding en neemt ze de financiering voor haar rekening. Uit onderzoek blijkt dat zo’n reis het best in kleine groepen kan worden uitgevoerd. De minister wil de terugkeerreizen vanaf 2022 laten plaatsvinden.

Onderzoek Dutchbat III

Hoewel bijna tachtig procent de kwaliteit van leven een voldoende geeft, ondervindt ongeveer een op de drie Dutchbatveteranen lichamelijke en psychische klachten. Dat blijkt uit het onderzoek Focus op Dutchbat III dat in opdracht van het ministerie van Defensie is uitgevoerd. Veel Dutchbatters voelen zich nog altijd door hun (voormalige) werkgever in de steek gelaten en ervaren een gebrek aan erkenning en waardering.

De begeleidingscommissie onder leiding van Hans Borstlap formuleerde de volgende aanbevelingen n.a.v. het onderzoek. In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister van Defensie Ank Bijleveld op 12 februari toegezegd de aanbevelingen over te nemen.

  1. Vermijd als regering en parlement een te rooskleurige voorstelling van zaken bij de besluitvorming over en tijdens de uitvoering van missies, zowel naar de samenleving als naar militairen en hun thuisfront.
  2. Sta als ministerie van Defensie voor je personeel, in het bijzonder wanneer er aantoonbare onjuistheden over hun functioneren in de media naar voren komen en weerspreek die onjuistheden.
  3. Het ministerie en de uitvoerders van het veteranenbeleid moeten voorkomen dat zij tegenstanders worden van de veteraan. Doel is erkenning, waardering en een aanbod aan zorg en ondersteuning dat past bij de individuele vragen en behoeften.
  4. Het Nederlands Veteraneninstituut en het Veteranenloket moeten blijven investeren in meer kennis en bewustzijn onder veteranen en hun netwerk over de mogelijke negatieve gevolgen van uitzending. Zoek ook naar mogelijkheden om ‘zorgmijders’ naar zorg en ondersteuning te geleiden.
  5. Stuur als ministerie van Defensie alle Dutchbat III-veteranen en hun thuisfront een brief met daarin een expliciete uitnodiging aan hen die vanwege de uitzending nog professionele hulp behoeven om contact op te nemen met het Veteranenloket.
  6. Organiseer en faciliteer (ook financieel) een terugkeerreis naar Srebrenica voor Dutchbat III-veteranen en hun thuisfront die daaraan behoefte hebben.

Maak een collectief gebaar met een duidelijke verklaring van Defensie en de regering die tegemoetkomt aan het ervaren gebrek aan erkenning en waardering. Dit moet gepaard gaan met een symbolisch bedrag van 5000 euro voor elke Dutchbat III-veteraan.

Lees het artikel in het BNMO magazine ‘De Kareoler’  

Stichting Weerzien met Libanon organiseert sinds 2005 terugkeerreizen voor Nederlandse Unifil Veteranen en hun naasten naar het voormalige inzetgebied in Zuid Libanon, al dan niet in het kader van verwerkingsproblematiek.
In totaal zijn er tot nu 430 veteranen met aanhang individueel of in groepsverband met ons teruggekeerd.

Chris Laarhoven